ตัวอย่างสินค้า พาเลทพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า รถเข็น รถลาก

ลังพลาสติกโปร่ง

พลาสติกคืออะไร

       พลาสติกเป็นวัสดุที่มนุษย์คิดค้นและประดิษฐ์และเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่กลาง ศตวรรษที่ 19 เพื่อช่วยให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยในอดีตที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักพลาสติก เราจะใช้วัสดุให้หาได้จากวัสถุธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว ไม้ แก้ว กระดาษ โลหะ ยาง

        แต่หลังจากที่มนุษย์ได้หันมาใช้วัสดุจากพลาสติกทำให้การใช้วัสดุธรรมชาติเริ่มลดน้อยถอยลง แต่อย่างไรก็ดีมนุษย์ได้คิดค้นและพัฒนา เนื่องจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากใช้เวลานาน ไม่เหมือนวัสดุจากธรรมชาตินั่นเอง พลาสติกจัดเป็นสารประกอบพวกไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง กันต่อกันเป็นโมเลกุลสายยาวๆ   ประกอบด้วยโมเลกุลซ้ำๆ  ประกอบด้วยธาตุสำคัญ 3 ชนิด คือ ไฮโดรเจน ,ออกซิเจน ,คาร์บอน, โดยมีธาตุอื่นๆเป็นส่วนประกอบย่อย ซึ่งได้แก่ ฟลูออรีน,คลอรีน, กำมะถัน,ไนโตรเจน, เป็นต้น

 

 


facebook


ตัวอย่างสินค้า ถังขยะพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า กรงพับได้

ตัวอย่างสินค้า พาเลทไม้