ตัวอย่างสินค้า พาเลทพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า รถเข็น รถลาก

ลังพลาสติกโปร่ง

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ที่เรียกภาษาชาวบ้านๆ ว่า เรซิน คือ พลาสติกที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลก ได้รับความร้อนจะอ่อนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปลี่ยนรูปได้ พลาสติกประเภทนี้โครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อย มาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผ่านการอัดแรงมากจะไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ตัวอย่าง พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแล้วสามารถนำมาขึ้นรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของพลาสติกใน ตระกูลเทอร์โมพลาสติก ได้แก่
 

1. พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เป็นพลาสติกที่ไอน้ำซึมผ่านได้เล็กน้อย แต่อากาศผ่านเข้าออกได้ สามารถทนความร้อนได้เล็กน้อย  ในวงการอุตสาหกรรมนิยมนำมาใช้มาก นิยมนำมาผลิตเป็น  พาเลทพลาสติก  ลังพลาสติก ขวด ถุง ถัง ท่อน้ำ

2. ไนลอน (Nylon) มีลักษณะเด่นมีความคงทนต่อความร้อนได้ดี 

3. พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปร่งใส    อากาศสามารถซึมผ่านได้พอสมควร นิยมนำมาใช้เป็นผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคบริโภค  เครื่องใช้สำนักงาน

4. พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะพลาสติกแข็ง ทนแรงกระแทกได้ดี โปร่งใส ทนความร้อนสูง  นิยม นำมาใช้ทำ จาน ชาม ขวดนม และสินค้าที่ต้องรับแรงกระแทกค่อนข้างสูง

5. SAN (styrene-acrylonitrile) เป็นพลาสติกโปร่งใส นิยมนำมาใช้เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า

6. ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) คุณสมบัติคล้ายพอลิสไตรีน แต่จะมีความเหนียวกว่า โปร่งแสง มีความคงทนต่อสารเคมี  นิยมใช้ในการผลิตถ้วย ชาม

7. พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride: PVC) อากาศและไอน้ำสามารถซึมผ่านได้ในระดับกลาง  ลักษณะใส นิยมใช้ทำขวดบรรจุน้ำมันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ ใช้ทำแผ่นพลาสติก ห่อเนยแข็ง ทำแผ่นแลมิเนตชั้นในของถุงพลาสติก       
8. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate: PET) มีลักษณะเหนียว โปร่งใส ราคาค่อนข้างสูง นิยมนำมาใช้ทำบรรจุอาหาร


facebook


ตัวอย่างสินค้า ถังขยะพลาสติก

ตัวอย่างสินค้า กรงพับได้

ตัวอย่างสินค้า พาเลทไม้